Podmínky pronájmu

I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 1. Řidič obytného vozu musí být starší 22 let, mít praxi v řízení vozidel nejméně 2 roky a řidičský průkaz alespoň sk. B.
 2. Při zapůjčení je nutné mít pro jistotu dva platné plnohodnotné doklady (OP, ŘP, pas)
 3. Řídit obytný vůz může nájemce nebo osoba jím pověřená, splňující předchozí požadavky. Za škody způsobené touto osobou odpovídá nájemce. To platí i o pokutách.
 4. Bez předchozí domluvy je zákaz jakýchkoli úprav na vozidle, vč. polepování, vrtání, montování a podobně.
 5. Nájemce je povinen ohlásit každou škodu neprodleně pronajímateli a řádně ji zaznamenat.
 6. V celém vozidle platí přísný zákaz kouření. V případě porušení platí smluvní pokuta 5 000 Kč.
 7. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavření smlouvy o nájmu bez udání důvodů.

RAkaravan bonus: Jako jedni z mála vůbec nehledíme a neúčtujeme počet najetých kilometrů během pronájmu. 

II. PŘEVZETÍ A VRÁCENÍ VOZIDLA

 1. Předání a vrácení pronajatých obytných vozů je možné pouze na naší provozovně po dohodě.
 2. Doba trvání předání se odvíjí od vašich zkušeností s obytňáky, většinou 30-90 minut. Vrácení počítejte 20 minut pokud je vše v pořádku.
 3. Vozidlo se předává i vrací s plnou nádrží kvalitních pohonných hmot (nafta). Vodu a plyn zajišťuje pronajímatel. Odpad si vemte ssebou, včetně odpadní vody.
 4. Přeprava domácích mazlíčků je zakázána, případně záleží na dohodě s pronajímatelem.
 5. Vozidla se vrací uvnitř jen běžně uklizená, s vyprázdněným WC i odpadní nádrží. Poté vůz čistí náš technik a proběhne desinfekce ozónem.
  Pozor, při nevyprázdnění WC se účtuje poplatek 500 Kč!
 6. Vůz je vybaven i hasicím přístrojem a lékárničkou. V případě použití je nutné tyto položky doplnit na vlastní náklady.

RAkaravan bonus: Při vyzvednutí po 15:00 hod či vrácení vozu do 11:00 hod se daný den neplatí.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Ceny dle ceníku jsou uvedeny za 1 den pronájmu, včetně DPH (jsme plátci). Vystavujeme daňový doklad.
 2. Minimální doba pronájmu mimo sezonu jsou 3 placené dny, v hlavní sezóně (červen – září) minimálně 5 placených dnů. Méně jen v případě, že se jedná o „vyplnění“ mezery.
 3. 30 % nájemného je nutné složit na základě výzvy hned po rezervaci vozidla. Výzva ke složení kauce a doplatek zbylých 70 % je ideální mít zaplacený týden před pobytem. Pokud vše řešíme ve zrychleném režimu, je možné zaplatit obě výzvy najednou i s výzvou k zaplacení kauce 20 000 Kč.
 4. Doplatek nájemného (70 %) se hradí předem, nejpozději při převzetí vozidla pronajímatelem.
 5. Vratná kauce 20 000 Kč je splatná předem, nejpozději však při převzetí vozidla pronajímatelem.
 6. V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtujeme odstupné ve výši:
  • 30 % z nájemného při odstoupení do 2 dní před rezervovaným termínem (bez udání důvodů)
  • 30 % z nájemného při odstoupení dříve než 2 dny do pobytu z jasných zdravotních důvodů
 7. Až na naprosto výjimečné případy se při předčasném ukončení pronájmu nespotřebované nájemné nevrací.
 8. K cenám pronájmů se připočítává jednorázový Manipulační Poplatek (MP) ve výši 1 500 Kč obsahující:
  • technickou přípravu a kontrolu, kompletní úklid, doplnění nádrží, příprava WC, čištění celého vozu
  • Malý bonus skrytý v textu: Při pronájmu delším než 10 dní se MP vůbec neúčtuje!

RAkaravan bonus: Při pronájmu na 15 a více dní, nebo při opakovaném pronájmu, věrnostní sleva dle domluvy.

IV. POJIŠTĚNÍ A ASISTENCE

 1. Vozidlo je havarijně pojištěno se spoluúčastí 5 %, kterou je v případě nehody povinen uhradit nájemce.
 2. Nájemce je povinen jakoukoli nehodu řádně zadokumentovat (protokoly o nehodě, stanovený viník, fotografie, protokol od policie…) a neprodleně o ni informovat pronajímatele.
 3. Na interiér vozu ani jeho vybavení se pojistka nevztahuje, stejně jako na neoprávněné vniknutí třetí osoby. V případě potřeby si zkontrolujte svou „pojistku na blbost“ jestli zahrnuje pronajímané věci, případně si obdobnou můžete sjednat. Zeptejte se svého pojišťováka.
 4. Poškození, na které se nevztahuje pojistka, je povinen nájemce uhradit nejpozději do 30 dnů od vrácení vozidla.

RAkaravan bonus: Na obytný automobil je sjednána bezplatná kvalitní  asistence po celé Evropě.

V. SANKCE

 1. V případě závažného poškození vozidla, jeho vybavení, nebo jeho součástí se účtuje nájemci náhrada škody v plné výši.
 2. V případě silně znečištěného interiéru (různé oleje, bláto všude, barvy, písek…) = příplatek až 5 000 Kč
 3. Při nevyprázdnění WC se účtuje poplatek 500 Kč.
 4. V případě škody vyšší než je složená záloha je nájemce povinen doplatit rozdíl částek do 30 dnů od vrácení vozidla.

RAkaravan bonus: Sankce jsou až to poslední, co chceme uplatňovat. Důležitý je zdravý rozum a lidský přístup. V případě poškození hledáme vždy ty nejlevnější avšak účinné varianty opravy.

Kalendář půjčovny