Podmínky pronájmu

I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 1. Řidič obytného vozu musí být starší 22 let, mít praxi v řízení vozidel nejméně 2 roky a řidičský průkaz alespoň sk. B.
 2. Při zapůjčení je nutné mít pro jistotu dva platné plnohodnotné doklady (OP, ŘP, pas)
 3. Řídit obytný vůz může nájemce nebo osoba jím pověřená, splňující předchozí požadavky. Za škody způsobené touto osobou odpovídá nájemce. To platí i o pokutách.
 4. Bez předchozí domluvy je zákaz jakýchkoli úprav na vozidle, vč. polepování, vrtání, montování a podobně.
 5. Nájemce je povinen ohlásit každou škodu neprodleně pronajímateli a řádně ji zaznamenat.
 6. V celém vozidle platí přísný zákaz kouření. V případě porušení platí smluvní pokuta 5 000 Kč.
 7. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o pronájmu bez udání důvodů.
RAkaravan bonus

Neúčtujeme a vůbec nehledíme na počet najetých kilometrů během pronájmu.

II. PŘEVZETÍ A VRÁCENÍ VOZIDLA

 1. Předání a vrácení pronajatých obytných vozů je možné pouze na naší provozovně po dohodě.
 2. Délka předávání se odvíjí od vašich zkušeností s obytňáky, většinou je to 30 – 120 minut.
  Při vrácení počítejte cca 20 minut, pokud je vše v pořádku.
 3. Vozidlo se předává i vrací s plnou nádrží kvalitních pohonných hmot (nafta). Čistou vodu a plyn zajišťuje pronajímatel. Nenechávejte ve voze žádný odpad, včetně odpadní vody a záchodové kazety.
 4. Přeprava domácích mazlíčků je zakázána, případně záleží na dohodě s pronajímatelem.
 5. Vozidla se vrací uvnitř jen běžně uklizená, s vyprázdněným WC i odpadní nádrží. Poté vůz čistí náš technik a proběhne desinfekce ozónem.
  Pozor, při nevyprázdnění WC účtujeme poplatek 500 Kč!
 6. Vůz je vybaven i hasicím přístrojem a lékárničkou. V případě jejich použití během pronájmu je nutné tyto položky doplnit na vlastní náklady.
RAkaravan bonus

Při vyzvednutí po 15:00 hod či vrácení vozu do 11:00 hod se daný den vůbec neplatí.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Ceny v našem ceníku jsou uvedeny za jeden den pronájmu, včetně DPH (jsme plátci).
  Vystavujeme daňový doklad a je možné vozidlo zapůjčit i na firmu.
 2. Minimální doba pronájmu mimo sezonu jsou 3 placené dny.
  V hlavní sezóně (červen – září) minimálně pět placených dnů.
  Pronájem na méně dnů akceptujeme jen v případě, že se jedná o „vyplnění mezery“ mezi pronájmy.
 3. Částku ve výši 30 % nájemného je nutné složit na základě výzvy hned po rezervaci vozidla a obdržení výzvy k platbě. Pokud vše řešíme v tzv. zrychleném režimu, je možné zaplatit obě výzvy najednou.
 4. Doplatek nájemného (70%) se hradí předem, nejpozději 14 dní před převzetím vozidla pronajímatelem.
 5. Vratná kauce 20 000 Kč je splatná předem, nejpozději však při převzetí vozidla pronajímatelem.
 6. V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtujeme odstupné ve výši:
  • 30 % z nájemného při odstoupení více než 14 dnů před termínem bez udání důvodu
  • 70 % z nájemného při odstoupení méně než 14 dní před vaším termínem bez udání důvodů
  • 30 % z nájemného při odstoupení méně než 14 dní před termínem při úplném znemožnení plánované cesty ze strany státu/systému (znovuzrozený covid, ruská válka, biblická potopa)
 7. Až na naprosto výjimečné případy se při předčasném ukončení pronájmu nespotřebované nájemné nevrací.
 8. K ceně pronájmů se připočítává jednorázový Manipulační Poplatek (MP) ve výši 1500 Kč obsahující:
  • technickou přípravu a kontrolu, kompletní úklid, doplnění nádrží, příprava WC, čištění celého vozu
  • Malý bonus skrytý v textu: Při pronájmu delším než 10 dní se tento MP vůbec neúčtuje!
RAkaravan bonus

U pronájmu na 15 a více dnů, při opakovaném pronájmu, poskytujeme věrnostní slevu.

IV. POJIŠTĚNÍ A ASISTENCE

 1. Vozidlo je havarijně pojištěno se spoluúčastí 5 – 10 %, kterou je v případě nehody povinen uhradit nájemce.
 2. Nájemce je povinen jakoukoli nehodu řádně zadokumentovat (protokoly o nehodě, stanovený viník, fotografie, protokol od policie…) a neprodleně o události informovat pronajímatele.
 3. Pojistka se nevztahuje na interiér vozu ani jeho vybavení, stejně jako na neoprávněné vniknutí třetí osoby. Doporučujeme mít extra pojistku (tzv. „pojistku na blbost“), která by měla zahrnovat pronajímané věci.
 4. Poškození, na které se nevztahuje uzavřená pojistka nájemce, je povinen nájemce uhradit nejpozději do 30 dnů od vrácení vozidla. Ideálně se taková škoda strhne z kauce.
RAkaravan bonus

Na obytný automobil je sjednána kvalitní bezplatná asistence po celé Evropě.

V. SANKCE

 1. Pokud dojde k závažnému poškození vozidla, jeho vybavení, nebo jeho součástí, účtujeme nájemci náhradu škody v plné výši.
 2. V případě silně znečištěného interiéru (různé oleje, bláto všude, barvy, písek…) si budeme účtovat zvláštní příplatek až do výše 5 000 Kč
 3. Pokud při vrácení zjistíme, že není vyprázdněné WC, účtujeme poplatek 500 Kč.
 4. Budou-li škody vyšší než je složená záloha, je nájemce povinen doplatit rozdíl částek do 30 dnů od vrácení vozidla.
RAkaravan bonus

Sankce jsou až to poslední, co chceme uplatňovat. Důležitý je pro nás zdravý rozum a lidský přístup. V případě poškození hledáme vždy ty nejlevnější účinné varianty opravy.